OPEN CALL

FEST ART TRENČÍN 2024 - OPEN CALL

🇸🇰 Slovenská verzia

Máš ty alebo skupina, v ktorej tvoríš vášeň, pre graffiti a streetart? Chcete svoje umenie zdieľať s verejnosťou a transformovať obyčajný podjazd pod Chynoranskou železnicou v Trenčine na miesto plné farieb, kreativity a inšpirácie? Práve pre vás je tu táto výzva!

Tento rok pozývame talentovaných umelcov z celého Slovenska a zahraničia, aby sa zapojili do našej výzvy a pomohli vytvoriť jedinečný umelecký výtvor pre naše mesto. Naše podujatie ponúka platformu pre tvorivosť a spájanie komunity. Už 6 rokov skrášľujeme priestranstvá v meste umením. Vytvorili sme napr. prvú slovenskú Street Gallery či namaľovali najväčšiu maľbu v Trenčíne s rozlohou 240m2.

🇬🇧 English version

Do you or a group you're part of have a passion for graffiti and street art? Do you want to share your art with the public and transform the ordinary underpass beneath Chynoranská railway in Trenčín into a place full of colors, creativity, and inspiration? This challenge is just for you!

This year, we're inviting talented artists from all over Slovakia and abroad to join our call and help create a unique artistic creation for our city. Our event provides a platform for creativity and community bonding. For 6 years now, we've been adorning spaces in the city with art. We've done things like creating the first Slovak Street Gallery and painting the largest mural in Trenčín, covering an area of 240m2.

VIAC INFO / MORE INFO HERE