Darujte nám 2%

2percenta.jpg

DARUJTE NÁM 2% Z DANE Z PRÍJMU

V roku 2021 sme aj vďaka vám zorganizovali Fest Art na Lodenici. Tento rok chystáme väčšiu verziu a každé € nám v tom pomôže.

Touto formou by sme vás chceli požiadať o vaše 2%, ktoré použijeme na fungovanie nášho festivalu a OZ a použijeme ich na zveľadenie ďaľšieho priestoru vo vašom okolí.

Ak si podávate daňové priznanie sami, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Ak požiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane Vášho zamestnávateľa, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. Nazabudnite priložiť potvrdenie zamestnávateľa o zaplatenej dani.

Tu sú potrebné údaje:

Obchodné meno (Názov): Face2bass Klub Právna forma: Občianske združenie IČO: 50274597 (POZOR, MUSÍ BYŤ ZAROVNANÉ DOPRAVA!) Sídlo/Ulica: Partizánska Súpisne/orientačné číslo: 5995/47 PSČ: 91101 Obec/mesto: Trenčín

Predvyplnené vyhlásenie na poukázanie 2% z dane nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1ftU5Ea0K2qFu-H08paD3c481BSqg6U2T/view?usp=sharing

ĎAKUJEME!